Slide 1 Slide 2 Slide 2

Često postavljana pitanja

Česta pitanja vezana uz arborikulturu, drveće i zahvate urbanog šumarstva

 • DA LI MOŽEMO PROGNOZIRATI KADA ĆE SE STABLO PRELOMITI ILI IZVALITI?

  Korištenjem osnovnih vizualnih metoda i arborikulturnih instrumenata se može sa određenom sigurnošću procijeniti rizik od loma ili izvale stabla.

 • DA LI SE LOMOVI I IZVALE STABALA DOGAĐAJU SAMO KAO VIŠA SILA ODNOSNO KOD EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA?

  Ne, stabla čije su dijelovi drva natruli i truli se mogu odlomiti i kod normalnih vremenskih uvjeta i posljedica su promjene svojstava drva.

 • DA LI SE MOŽE PREVENIRATI LOM ILI IZVALA STABLA S CILJEM ODRŽAVANJA SIGURNOSTI PROMETA?

  U najvažnije mjere prevencije spadaju redovite provjere stanja stabala u utvrđenim intervalima od strane stručno osposobljene osobe (arborista).

 • KOJI MATERIJALI SE PREPORUČUJU ZA MALČ?

  Preporuča se korištenje organskih materijala za malč: drveni iverak, kora, sjemena ljuska, iglice četinjača, lišće, reciklirani papir itd.

 • KOJI SU RAZLOZI ZA OREZIVANJE STABLA?

  Orezivanje vodi poboljšanju izgleda i zdravstvenog stanja stabla; oblikovanjem mladih biljaka, možemo utjecati na raspored, položaj i veličinu prvih grana radi postizanja snažnih i mehanički čvrstih biljaka; orezivanjem možemo postići neobične forme

 • O ČEMU TREBA VODITI BRIGU KOD SADNJE STABALA?

  Napraviti plitku široku jamu sa grubim (ne zaglađenim) stranicama
  Kod zatrpavanja jame ne dodavati organski materijal
  Korjenov busen postaviti na zdravicu-matično tlo koje nije obrađivano
  Koristiti organski malč
  Orezivanje obavljati samo po potrebi
  Sidrenje isključivo po potrebi
  Sadnju obaviti u kasnu jesen ili rano proljeće

 • ŠTO JE ARBORIKULTURA?

  Arborikultura je znanstvena i stručna disciplina koja se bavi sadnjom,njegom i kultiviranjem drveća i drvenaste vegetacije u urbanim sredinama. Obuhvaća sve mjere koje se poduzimaju na i oko stabla s ciljem sprečavanja malformacija i očuvanja vitaliteta

 • ŠTO JE CILJ OREZIVANJA STABLA?

  Cilj je rezidbom oblikovati zdrava i estetski zanimljiva stabla stabilne krošnje i karakterističnog oblika svojstvenog obrađenoj vrsti ( što je moguće više zadržati prirodan oblik).

 • ŠTO JE EAC?

  EAC (European Arboricultural Council) je skraćenica za Europsko vijeće za arborikulturu. Više saznajte na http://www.eac-arboriculture.com

 • ŠTO JE MALČ?

  Malč je material organskog ili anorganskog porijekla koji koristimo za poboljšanje izgleda, kontrola korova, konzervacija vode, kontrola erozije, poboljšanje strukture tla, zaštita tla od hladnoće i pregrijavanja, održavanje čistoće pješačke staze i dr.

 • ŠTO JE OREZIVANJE STABALA?

  Orezivanje stabala je zahvat uklanjanja biljnih djelova (izbojaka, grana, korijena, pupova, cvjetova i plodova) korištenjem prihvaćenih metoda za postizanje odgovarajućeg cilja.
  Provodi se preventivno zbog sigurnosnih, fizioloških i estetskih razloga ili nakon oštećenja stabala uslijed vremenskih nepogoda, starosti ili prometnih nesreća.

 • ŠTO PODRAZUMIJEVAMO POD DIJAGNOSTIKOM SIGURNOSTI OD LOMA STABLA?

  Primjenom različitih metoda (vizualne i statički integrirane) i instrumenata (rezistograf, fraktometar,shigometar, zvučni tomograf, elastometar, inklinometar itd.) se procjenjuje koliko je stablo sigurno od loma ili izvale

 • ŠTO SU GLJIVE TRULEŽNICE?

  To su gljive specijaliziranje za razgradnju sastavnih dijelova drva (lignin i celuloza). Postoji bijela, smeđa i mokra trulež

 • ŠTO SU MEKE, PONEKAD TVRDE, IZRASLINE NA STABLU RAZLIČITIH OBLIKA I BOJA?

  To su plodišta ili plodna tijela gljiva truležnica.

 • ŠTO SU OSNOVNI PRINCIPI ARBORIKULTURE?

  Stablo se tijekom vremena razvija, te zahtjeva njegu za vrijeme brzog rasta u mladosti njega se fokusira na razvoj dobre strukture i održavanje dobre okolišne kondicije tijekom vremena njega se mijenja u cilju podržavnja rasta stabilne strukture njega stabla je dugotrajan proces – slabog intenziteta drveće je uglavnom dugovječnopromjene izazvane našim radovima (presadnjom, orezivanjem i dr.) mogu biti stresni čimbenici programi njege koje provodimo trebali bi minimizirati promjene oko stabla radovi na stablima trebaju biti malog intenziteta i kroz duže razdoblje dobro stablo i njega stabla starta s kvalitetnom biljkom- nema substitucije za kvalitetnu biljku

 • TKO JE ODGOVORAN ZA ŠTETU KOJU NANESE PRELOMLJENI DIO ILI ČITAVO STABLO?

  Prema hrvatskim zakonima vlasnik stabla je odgovoran za sve nepoželjne posljedice nakon njegova loma ili izvale.

 • ZBOG ČEGA SE STABLA I GRMOVI SUŠE?

  Loša rasadnička proizvodnja
  Pogrešan izbor (selekcija) vrsta
  Pogrešno vrijeme sadnje
  Loša sadnja
  Loše navodnjavanje
  Loša njega
  Bolesti, štetnici i stresovi uzrokovani abiotskim čimbenicima