Slide 1 Slide 2 Slide 2

Međunarodno društvo za arborikulturu (ISA)

images

Međunarodno društvo za arborikulturu (ISA- the International Society of Arboriculture) je neprofitna organizacija sa sjedištem u SAD-u (Atlanta, State of Georgia ) koja promiče stručan i profesionalan rad u urbanom šumarstvu i arborikulturi i potiče porast svijesti o značaju i koristima od stabala širom svijeta, kao i potrebu njihove pravilne njege.

ISA je kohezivna i inkluzivna svjetska mreža praktičara, znanstvenika i studenata te predstavlja globalni izvor znanstveno utemeljenih informacija i znanja potrebnih za brigu o drveću.

Kao dinamična i proaktivna organizacija sa preko 24000 članova, 56 podružnica i povezanih organizacija (HUA je ISA povezana organizacija u Hrvatskoj) osigurava potrebe svog raznolikog članstva i doprinosi da su arboristi (njegovatelji stabala) prepoznati kao kvalificirani, kompetentni i sigurni profesionalci koji jedini mogu kvalitetno odgovoriti na sve izazove koje donosi skrb o stablima u urbanim područjima na zadovoljstvo svekolike javnosti, državnih i lokalnih institucija i drugih struka.