Slide 1 Slide 2 Slide 2

 Pojmovnik

Na sastanku Hrvatske udruge za arborikulturu 3. prosinca 2009. godine donešena je odluka da se osnuje radno povjerenstvo za prijevod i definiranje pojmova iz arborikulture. U siječnju 2010. godine članovi povjerenstva Viktor Lochert, Dr. sc. Karmelo Poštenjak, Dražen Lovreček, Marko Švenda, Hrvoje Barać, Vinko Paulić i Fran Poštenjak su održali dva sastanka na kojima su izvšili selekciju pojmova i dali prijevode na temelju Priručnika za ETW koji izdaje EAC. Budući da je arborikultura mlada struka u Hrvatskoj jasno definiranje pojmova iz ovog područja može pomoći lakšoj komunikaciji između stručnjaka koji se bave arborikulturom, ali također i za upoznavanje javnosti što je arborikultura i čime se njegovatelj stabala bavi.

Online pojmovnik (glosar)

Pojmovnik HUA (PDF)
 • Anomalija rasta
  • Engleski:
  • Njemački: Wuchsanomalien

  simptom štete na deblu kao što je deficit debljinskog prirasta, ulegnuća, zadebljanja i slično

 • Arborikultura
  • Engleski: Arboriculture; tree care
  • Njemački: Baumpflege

  znanstvena i stručna disciplina koja se bavi sadnjom, njegom i kultiviranjem drveća i drvenaste vegetacije u urbanim sredinama . Obuhvaća sve mjere koje se poduzimaju na i oko stabla s ciljem spriječavanja malformacija i očuvanja vitaliteta

 • Arborikulturni instrumenti
  • Engleski: Diagnostic instruments
  • Njemački:

  U užem smislu dijagnostički instrumenti - uređaji za mjerenje određenih svojstava drva na temelju kojih se prosuđuje stanje stabla na lom i/ili izvalu i predlažu arborikulturni zahvati

 • Arborist Njegovatelj stabla
  • Engleski: Arborist
  • Njemački: Baumpfleger

  osoba sa znanjem i vještinama iz područja sadnje, njege i kultiviranja drveća i drvenaste vegetacije

 • Batrljak Štrljak
  • Engleski: stub
  • Njemački: Stummel

  dio grane ili debla koji je ostao na stablu nakon orezivanja izvan ovratnika, loma ili sušenja grane ili debla

 • Baza krošnje
  • Engleski: crown base
  • Njemački: Kronenansatz/ Kronenbasis

  donji, najniži dio krošnje koji je najbliži deblu

 • Bijela trulež
  • Engleski: white rot
  • Njemački: WeiRfaule

  proces razgradnje drva kod kojeg gljiva razgrađuje primarno lignin (delignifikacija) ili lignin, celulozu i hemicelulozu istovremeno (simultana bijela trulež)

 • Bjelika
  • Engleski: Sapwood
  • Njemački: Splintholz

  drvo koje stvara kambija prema unutrašnjosti debla ili grana. Služi za provođenje vode i hranjiva, kao i pohranjivanju rezervnih tvari

 • Centralna trulež
  • Engleski: heartrot
  • Njemački: Kernfaule/ Nasskern

  trulež koja se javlja u središnjem dijelu debla, grane ili korijena

 • Čišćenje krošnje
  • Engleski: Crown cleaning
  • Njemački:

  Tehnika orezivanja stabla pri kojoj se iz krošnje uklanjanjaju grane koje su mrtve, umiruće, zaražene, ukrštene, viseće, slabo srasle ili slabog rasta. Također uključuje uklanjanje stranih objekata i penjačica

 • Debalce
  • Engleski:
  • Njemački: Stammling

  glavne, najdeblje grane koje idu od debla i temelj su krošnje

 • Deblo
  • Engleski: stem trunk bole
  • Njemački: Stamm

  glavna os stabla od korijenovog vrata do krošnje. Predstavlja glavni strukturni element stabla(uz korijen i krošnju) koji podupire krošnju i izravno je povezan sa korijenom

 • Dijagnostika sigurnosti od loma
  • Engleski: Fracture Diagnosis of Trees
  • Njemački: Diagnose der Bruchsicherheit

  primjena instrumenata i metoda kojima se procijenjuje koliko je stablo sigurno od loma (rezistograf, fraktometar, zvučni tomograf, elastometar, inklinometar itd.)

 • Djelomična redukcija krošnje
  • Engleski:
  • Njemački:

  Tehnika orezivanja stabla koja se provodi kada dijelovi krošnje smetaju zgradama i ostaloj infrastrukturi ili kada se grade nove zgrade u blizini stabla.

 • Drvo
  • Engleski: Wood
  • Njemački: Holz

  čvrsta vlaknasta tvar od koje su sačinjena debla i grane drveća i grmlja između kore i srčike. Sekundarno tkivo drveća kojeg stvara kambij

 • EHT metoda
  • Engleski: Evaluation of Hazard Trees
  • Njemački:

  Metoda prosudbe opasnih stabala koja uključuje procjenu tri indeksa (vjerojatost loma dijela stabala, veličinu tog dijela, učestalost korištenja lokacije) na temelju kojih se procjenjuje rizik od loma ili izvale stabla.

 • Estetsko orezivanje
  • Engleski:
  • Njemački:

  Tehnika orezivanja stablala koja uključuje: orezivanje u

  • Engleski:
  • Njemački:

  glavu (šubarenie), špalir i topiiari

 • Fino korijenje
  • Engleski: fine roots
  • Njemački: Feinwurzel

  korijenje promjera od 0,1-0,5 cm čija je funkcija upijanje vode i hranjivih tvari

 • Floem liko
  • Engleski: phloem
  • Njemački: Bast; Phloem

  j e dn ogodišnji provodni sistem koji provodi produkte fotosinteze prema meristemskim tkivima ili dijelovima biljke koji su zaduženi za skladištenje

 • Fraktometar
  • Engleski: Fractometer
  • Njemački:

  Arborikulturni instrument za mjerenje čvrstoće na savijanje i tlačne čvrstoće kod svježeg drva. Radi mjerenja potrebno uz pomoć prirasnog svrdla uzeti iz stabla izvrke promjera 5 mm

 • Gljive truležnice Truležnice
  • Engleski: Decaying fungi
  • Njemački: Faulepilze

  Gljive specijaliziranje na razgradnju sastavnih dijelova drva. Postoji bijela, smeđa i mokra trulež.

 • Granjanje krošnje
  • Engleski: ramification
  • Njemački: Verzweigung

  vertikalni i radijalni raspored grana na stablu (u krošnji)

 • Gumozna teklina
  • Engleski: Slime flux
  • Njemački: Schleimfluss

  sluzava tekućina koju izlučuje stablo, a naseljavaju ga gljive i bakterije zbog čega postaje gumozne konzistencije

 • Habitus stabla
  • Engleski: Tree habitus
  • Njemački:

  Vanjski izgled stabla

 • Izbojak, grančica
  • Engleski: twig
  • Njemački: Trieb

  grančica izrasla iz vršnog (terminalnog) ili postranog (lateralnog) pupa

 • List
  • Engleski: Leaf
  • Njemački:

  Primarni, fotosintetski organ biljke koji je spojen na izbojak sa peteljkom

 • Liko floem
  • Engleski: phloem
  • Njemački: Bast; Phloem

  jednogodišnji provodni sistem koji provodi produkte fotosinteze prema meristemskim tkivima ili dijelovima biljke koji su zaduženi za skladištenje

 • Kalus
  • Engleski: Callus
  • Njemački: Kallus

  novo, nepravilno formirano staničje na rubovima rana

 • Kalusiranje
  • Engleski: callus growth
  • Njemački: Kalusbildung

  zarastanje rane, stvaranje tkiva oko rane čime se odvaja postojeće oštećeno drvo od naknadno formiranog lignificiranog drva

 • Kambij
  • Engleski: Cambium
  • Njemački: Kambium

  stanice stabla koie dijeljenjem stvaraju drvo. Nalazi se između bijelike i floema

 • Katastar drveća
  • Engleski: register of trees
  • Njemački: Baumkataster

  popis drveća s njegovim podacima u nekom području. Služi za gospodarenje, kontrolu i njegu drveća, a sadržava osnovne podatake o vrsti, visini, opsegu debla, stanja krošnje i korijena te dokumentaciji o intervalima kontrole drveća

 • Kodominantno deblo
  • Engleski: codominant stem
  • Njemački: Gleichrangiger Stamm

  debla koja su približno jednaka po veličini i značenju

 • Kompartmentalizacija
  • Engleski: compartimentalisation
  • Njemački: Kompartimentierung, Abschottung

  prirodni obrambeni proces kod kojeg stablo koristi postojeće i stvara nove stanice koje služe kao fizičke i kemijske prepreke za sprječavanje širenja patogena i truleži

 • Kompenzacijski rast
  • Engleski: Compensation growth
  • Njemački: Kompensationswachstum

  sposobnost drveća da izjednači statički slabe dijelove kroz jače debljinsko prirašćivanje na i oko oštećenja

 • Konstantni teret
  • Engleski:
  • Njemački: Dauerlast

  teret koji stalno opterećuje sustav sidrenja

 • Kontrola drveća
  • Engleski:
  • Njemački: Baumkontrolle

  provjera stanja stabla na sigurnost prometa

 • Korijenov vrat Žilište
  • Engleski: root collar
  • Njemački: Stamfuss

  mjesto prelaska korijena u deblo

 • Korjenova zavjesa
  • Engleski: root barrier
  • Njemački: Wurzelvorhang

  različiti materijali (plastični, metalni, tkaninasti) koji su vertikalno ugrađeni u tlo s ciljem zaštite korjena i usmjerivanjem njegova rasta prema dolje

 • Krošnja Krošnja stabla
  • Engleski: crown
  • Njemački: Krone

  dio stabla iznad debla, koia se sastoji od grana i grančica na kojima raste lišće ili iglice.

 • Ljetni lom
  • Engleski:
  • Njemački: Sommerbruch

  Lom zelenih i zdravih grana u periodu suše i vrućine radi popuštanja turgora

 • Malč
  • Engleski: Mulch
  • Njemački:

  materijal organskog ili anorganskog porijekla koji koristimo za poboljšanje izgleda, kontrolu korova, konzervaciju vode, kontrolu erozije, poboljšanje strukture tla, zaštitu tla od hladnoće i pregrijavanja, održavanje čistoće pješačke staze i dr.

 • Metode prosudbe opasnih stabala
  • Engleski: Methods for hazardous tree assessment, tree risk assessment methods
  • Njemački:

  Služe arboristima kao pomoć prilikom procjene rizika od loma ili izvale stabla. Koncepcijski razlikuju u dvije glavne skupine: Vizualne metode (VTA metoda, EHT metoda itd) i Statički integrirane metode (SIA metoda, SIM metoda itd)

 • Mokra trulež
  • Engleski: soft rot
  • Njemački: Moderfaule

  trulež koja se javlja u anaerobnim uvjetima, pri čemu gljiva razgrađuje stjenke stanica

 • Mrtvo drvo
  • Engleski: deadwood
  • Njemački: Totholz

  neživo drvo na stablu ili na tlu

 • Njega krošnje
  • Engleski: Crown pruning
  • Njemački: Kronenpflege

  orezivanje pri čemu se odstranjuje mrtvo, bolesno, slomljeno drvo i prekrižene grane. Služe za pravovremeno sprječavanja malformacija. Obavlja se u finijim dijelovima krošnje tj. na slabijim granama

 • Njega starih i zaštićenih stabala Orezivanje starih i zaštićenih stabala
  • Engleski:
  • Njemački:

  Tehnika orezivanja stabala koja se primjenjuju kada zbog nevremena, bolesti, odumiranja ili nestručnih zahvata dođe do narušavanja njihove prirodne forme i strukture

 • Njegovatelj stabala Arborist
  • Engleski: Tree worker
  • Njemački: Baumpfleger

  osoba sa znanjem i vještinama iz područja arborikulture koja se bavi njegom drveća

 • Oblikovanje svijetlog profila Orezivanje zbog prometne sigurnosti
  • Engleski: crown lifting
  • Njemački: Lichtraumprofilschnitt

  zahvat njege krošnje prilikom kojeg se orezivanje provodi s ciljem održavanja sigurnosti na prometnim koridorima (profil pješački koridor: 2,20m, kolnički profil: 4,50m)*

 • Oblikovno orezivanje Oblikovni rez
  • Engleski: formative pruning
  • Njemački: Erziehungsschnitt

  mjera orezivanja kod mladih stabala sa ciljem postizanja odgovarajućeg oblika krošnja kao i postizanja predvidljive funkcije stabla

 • Obrada rane
  • Engleski: wound treatment
  • Njemački: Wundbehandlung

  postupak nakon ozljeđivanja stabla sa ciljem pospješivanja kalusiranja i zatvaranja rane. Izvodi se uklanjanjem mrtve kore i drva i oblikovanjem kružnog ili eliptičnog oblika rane

 • Opasna stablo
  • Engleski: Hazard tree, hazardous tree,
  • Njemački:

  Svako stablo koje je strukturno nesigurno čiji lom može uzrokovati ozljeđenje ljudi ili oštećenje imovine ukoliko dio stabla ili cijelo stablo padne. Stablo se može smatrati opasnim ukoliko ometa rutinske aktivnosti (npr. grana stabla koja ometa pregled vozačima ili korijenje koji izdiže pločnik).

 • Orezivanje četinjača
  • Engleski: Conifer pruning
  • Njemački:

  Većina četinjača podnosi samo lagano orezivanje.Ukoliko se orezuju četinajče to je najčešće radi kontrole gustoće grana, oblikovanja mladih stabala i održavanja željene veličine starih stabala

 • Orezivanje korijenja
  • Engleski: Root pruning
  • Njemački: Schnitt von Baumwurzeln

  Izvodi se: 1. prilikom presadnje stabla s ciljem stvaranja većeg broja upijajućeg korijenja u korijenovom busenu; 2. prilikom izvođenja građevinskih radova proces rezidbe (sječe) korijena do predviđene linije iskopa; 3. uklanjanje oštećenog bolesnog i natrulog korijenja prije sadnje biljaka golog korijena

 • Orezivanje krošnje
  • Engleski: crown pruning
  • Njemački: Kronenschnitt

  uklanjanje biljnih djelova (izbojaka, grana, pupova, cvjetova i plodova) iz krošnje stabla korištenjem prihvaćenih tehnika (metoda) za postizanje odgovarajućeg cilja

 • Orezivanje palmi
  • Engleski: Palm pruning
  • Njemački:

  Tehnika orezivanja stabala koja uključuje redovito uklanjanje odumrlih, odumirućih, oštećenih i starih listova. Zbog sigurnosnih razloga, ponekad je potrebno uklanjati cvjetove i plodove

 • Orezivanje stabala
  • Engleski: pruning
  • Njemački: Baumschnitt

  uklanjanje biljnih djelova (izbojaka, grana, korijena, pupova, cvjetova i plodova) korištenjem prihvaćenih tehnika (metoda) za postizanje odgovarajućeg cilja

 • Orezivanje svjetlosnog profila
  • Engleski: Crown lifting
  • Njemački: Kronensicherungsschnit

  Mjere orezivanja krošnje kojima se održava svjetlosni profil

 • Ovratnik grane
  • Engleski: branch collar
  • Njemački: Astkragen

  spoj tkiva debla i grane sa ili bez tipičnog zadebljanja grane

 • Ovršivanje krošnje
  • Engleski: Topping
  • Njemački: Kappung

  Sveobuhvatno orezivanje i odstranjivanje većeg dijela krošnje bez vođenja računa o habitusu i fiziologiji stabla (ne smatra se stručnim!)

 • Ožiljak
  • Engleski: scar
  • Njemački: Narbe

  uspješno sanirana,kalusirana, ozljeda na deblu nastala prilikom djelovanja okolišnih i/ili antropogenih utjecaja

 • Pazuh Spoj grane
  • Engleski: branch attachment
  • Njemački: Astbindung

  predstavlja mjesto spoja grane i debla ili grane i grane

 • Plodište gljiva Plodno tijelo gljiva
  • Engleski: fungal fruiting bodies
  • Njemački: Piltzfruchtkorper

  mjest o gdje se razvijaju stanice za generativno razmnožavanje gljive. Po njegovoj građi i izgledu determiniramo vrstu gljive.

 • Plodno tijelo gljiva Plodište gljiva
  • Engleski: fungal fruiting bodies
  • Njemački: Piltzfruchtkorper

  mj e sto gdj e se razvijaju stanice za generativno razmnožavanje gljive, svojom građom i izgledom služi za determinaciju vrsta

 • Premazivanje rane
  • Engleski: wound dressing
  • Njemački: Wundverschlussmittel

  Postupak kod kojeg se po izvršenoj obradi rana premazuje zaštitnim sredstvom.

 • Prepreke za korijen
  • Engleski: Root barrier
  • Njemački:

  za spriječavanje oštećenja nogostupa koriste se prepreke od plastike, bakra i bio-prepreke. Postavljaju se 1 m od debla. Navedeni materijali smanjuju ali ne onemogućuju rast korijena

 • Pridanak
  • Engleski: buttress
  • Njemački:

  Donji, najširi dio debla

 • Redukcija krošnje Prikraćivanje krošnje
  • Engleski: crown reduction
  • Njemački: Kroneneinkurzung

  Tehnika orezivanja stabla (metoda orezivanja) pri kojoj se smanjuje veličina krošnje (visina i širina) sa rezom u predjelu jačih i jakih grana. Pri tome prikraćena krošnja treba što manje odstupati od tipičnog habitusa dotične vrste

 • Princip prirodnog orezivanja
  • Engleski: Natural target pruning
  • Njemački:

  Rez prema principu prirodnog orezivanja se radi u blizini pupa, iznad mjesta račvanja grana (na granici debla i grane - izvan ovratnika grane) ili na mjestu početka račvanja grana.

 • Promjer Prsni promjer
  • Engleski: stem diameter
  • Njemački: Stammdurchmesser

  promjer debla na visini od 1,3 m tzv. prsnoj visini

 • Prorjeđivanje krošnje
  • Engleski: crown thinning
  • Njemački: Kronen auslichtungsschnitt

  Tehnika orezivanja stabla pri kojoj se uklanjaju manji dijelovi sekundarnih grana i malih živih grana diljem krošnje sa ciljem dobivanja bolje strukture krošnje.

 • Provodnica
  • Engleski: leader
  • Njemački: Leittried

  snažna uspravna grana koja se nastavlja na deblo i iz koje se razvijaju postrane grane

 • Prozračivanje tla
  • Engleski: Soil aeration
  • Njemački: Bodenbeluftung

  postupak obrade tla oko stabla sa ciljem postizanja boljeg vodo zračnog režima

 • Prsna visina
  • Engleski: stem diameter height
  • Njemački: Stammdurchmesser hohe

  Visina od 1,3 m od tla na kojoj se mjeri promjer tvz. prsni promjer

 • PSDS
  • Engleski: Residual wall strenght
  • Njemački: Restwandstarke

  preostala snaga držeće stijenke

 • Rezistograf
  • Engleski: resistograph
  • Njemački: resistograph

  Arborikulturni instrument koji mjeri količinu energije potrebnu za prodiranje igle instrumenta u unutrašnjost stabla. Služi za procjenu opasnosti od loma pojedinog dijela stabla.

 • Rakaste tvorevine
  • Engleski: burr; tumor
  • Njemački: Wucherungen/(Tumore, Krebse)

  tvorevine nepravilno formiranog tkiva na deblu ili granama drveća

 • Rana
  • Engleski: wound
  • Njemački: Wunde

  otvoreno oštećenje tkiva kore i/ili drva

 • Rasadnik
  • Engleski: Tree nursery
  • Njemački: Baumschule

  posebno uređena površina zemljišta na kojoj se kroz sustav tehnološko-tehničkih postupaka proizvode sadnice za odgovarajuću privrednu granu (šumarstvo, pejzažnu arhitekturu, voćarstvo i dr.)

 • Rašlja
  • Engleski: fork
  • Njemački: Zwiesel; Gabelung

  Mjesto na kojem se deblo ili grana djeli u više grana. Postoji oblik U-rašlji i V-rašlji.

 • Reakcijsko drvo
  • Engleski: Reaction wood
  • Njemački:

  drvo formirano s nagnutim ili nakrivim deblom ili na nižoj ili višljoj strani grane kao sredstvo za odupiranje efektu gravitacije

 • Redovite kontrole
  • Engleski: Regular control
  • Njemački: Regelkontrolle

  kontrola drveća na sigurnost prometa u utvrđenim intervalima od strane stručno osposobljene osobe (arborista)

 • Rez
  • Engleski: trimming, cut
  • Njemački: Schnitt

  mjesto odstranjivanja dijela stabla u svrhu njege; postupak pri orezivanju stabla koji se izvodi ručnom ili motornom pilom

 • Rezistograf
  • Engleski: Resistograph
  • Njemački: Resistograph

  uređaj kojim se bušenjem i mjerenjem otpora prodiranja igle instrumenta u drvo određuje statička stabilnost stabala

 • Rez njege
  • Engleski: pruning cut
  • Njemački: Pflegeschnitt

  zahvat pri orezivanju s ciljem njege krošnje

 • Rez u glavu Orezivanje u glavu Šubarenje
  • Engleski: pollarding/ topping
  • Njemački: K a pp u ng

  Višestruki (svake 1- 3 godine), višegodišnji rez grana na istom mjestu, zbog čega se formira kalusno tkivo-glava iz kojeg izviru izbojci

 • Sidrenje krošnje Osiguranje krošnje
  • Engleski: cable bracing/cabeling
  • Njemački: Kro ne n s i c h er u ng

  Stabilizacija krošnje međusobnim povezivanjem dijelova radi smanjivanja opasnosti od loma

 • Sidrenje sadnica
  • Engleski: Tree staking
  • Njemački:

  Postupak osiguranja stabilnosti novoposađenim sadnicama. Može se izvesti nadzemno i podzemno. Kod nadzemnog sidrenja (najčešće) sadnica se sidri vezanjem sponom za odgovarajući kolac, dok se kod podzemnog sidrenja korjenov busen veže upotrebom užadi i sidrišta(klinovi).

 • Sigurnosno orezivanje krošnje
  • Engleski: Crown reduction
  • Njemački: Kroneneinkurzung

  ekstremno orezivanje krošnje bez obzira na habitus. Provodi se kao hitna mjera na drveću sa lošom prognozom stabilnosti, u svrhu osiguravanja sigurnosti prometa.

 • Sigurnost prometa Syn.prometna sigurnost
  • Engleski:
  • Njemački: Verkehrssicherheit

  Mjere njege sa ciljem uspostavljanja prometne sigurnosti pri čemu cijelo stablo ili njegovi djelovi ne predstavlju predvidljivu opasnost za funkcioniranje prometa.

 • Smeđa trulež
  • Engleski: brown rot
  • Njemački: Braunfaule

  proces razgradnje drva kod kojeg gljiva razgrađuje primarno celulozu i hemicelulozu

 • Smoljenje
  • Engleski: resin bleeding
  • Njemački: Harzfluss

  Lučenje guste tekućine- smole. Obično na mjestu rana ili radi loših stanišnih uvjeta

 • Sonični tomograf Syn. zvučni tomograf
  • Engleski: Sonic tomograph
  • Njemački:

  Arborikulturni instrument koji mjeri brzinu prolaska zvuka kroz stablo i na osnovu mjerenja daje prikaz mehanički oslabljelih područja. Služi za dijagnostiku sigurnosti od loma.

 • Spoj grane Pazuh
  • Engleski: branch attachment
  • Njemački: Astbindung

  predstavlja mjesto spoja grane i debla ili grane i grane

 • Stablo
  • Engleski: Tree
  • Njemački: Baum

  višegodišnja biljka koja se sastoji iz korijena, vidljivog debla i grana, koje čine krošnju stabla

 • Statika stabla
  • Engleski: Tree static
  • Njemački: Baumstatik

  sigurnost debla na lomove ili izvale

 • Svjetlosni profil
  • Engleski: Crown lifting
  • Njemački: Lichtraumprofil

  prostor u krošnji koji se orezivanjem oslobađa za slobodan prolaz nogostupom ili kolnikom

 • Špalir
  • Engleski: Espalier
  • Njemački:

  Metoda esteskog orezivanja koja se koristi za zaklanjanje zidova i žičanih ograda. Špalir definira formalne vrtove ili se pak sadi u uskim prolazima u parkovima i ulicama.

 • Šteta na stablu/drveću
  • Engleski: Damage on tree
  • Njemački: Schaden am Baum

  negativne promjene drveća nastale biološkim ili mehaničkim čimbenicima

 • Šupljina
  • Engleski: cavity
  • Njemački: Hohlung

  veća, dubeća rana na deblu ili granama drveća

 • Tehnike orezivanja stabla
  • Engleski: Pruning technique
  • Njemački:

  Uključuje: oblikovno orezivanje, oblikovanje svijetlog profila, čišćenje krošnje, prorjeđivanje krošnje, redukcija krošnje, djelomična redukcija krošnje, njega starih i zaštićenih stabala, estetsko orezivanje, orezivanje četinjača i orezivanie palmi

 • Teret loma
  • Engleski:
  • Njemački: Bruchlast

  Teret koji neki dio stabla maksimalno može podnijeti do loma

 • Topijari Oblikovana stabla
  • Engleski: Topiary
  • Njemački: Formschnittgartnerei

  pojedinačna stabla, grmovi i živice oblikovani orezivanjem u strogo željeni oblik

 • Trulež
  • Engleski: Decay ;rot ; decomposition
  • Njemački: Faule; Faulnis

  proces razgradnje drva od strane gljiva (truležnice). Postoji bijela, smeđa i mokra trulež

 • Truležnice Gljive truležnice
  • Engleski: Decaying fungi
  • Njemački: Faulepilze

  Gljive specijalizirane na razgradnju sastavnih dijelova drva.

 • U -rašlje
  • Engleski: U fork
  • Njemački: U Zwiesel

  nosive rašlje za razliku od "V" rašlji

 • Ulegnuće
  • Engleski:
  • Njemački: Einwallung/ Versorgungschaten

  Neopskrbljeno tkivo, na preprekama gdje dolazi do smanjenog strujanja sokova, koji s vremenom dovode do smanjenog debljinskog prirasta

 • V -rašlje
  • Engleski: V fork
  • Njemački: V Zwiesel

  opasne rašlje za razliku od "U" rašlji

 • Vađenje panjeva
  • Engleski: root/stump removal
  • Njemački: Stubbenrodung

  odnosi se na vađenje panjeva do dubine od 70cm ukoliko se planira zamjenska sadnja

 • Vitalitet
  • Engleski: Vital ity
  • Njemački: Vitalitat

  Životna snaga nekog organizma. Određena je čimbenicima genetike i okoline. Odražava se u zdravstvenom stanju, rast i strukturi krošnje, mogućnostima adaptacije na stanišne uvjete, otpornosti na bolesti

 • VTA metoda
  • Engleski: Visual tree assessment
  • Njemački:

  Vizualna metoda kojom se procjenjuju strukturna oštećenja na temelju vanjskog izgleda stabla i posljedično stabilnost stabla.

 • Završni rez
  • Engleski: Final cutt
  • Njemački:

  Zadnji rez koji radimo prilikom uklanjanja grane principom prirodnog orezivanja. Završni rez radimo kada je smanjivanjem težine grane na stablu ostao štrljak koji se tada uklanja.

 • Žilište Syn korijenov vrat
  • Engleski: Root collar
  • Njemački:

  mjesto prelaska korijena u deblo