Slide 1 Slide 2 Slide 2

Konferencija "International Society of Arboriculture (ISA)" u Torontu

Ovogodišnja konferencija u organizaciji International Society of Arboriculture“(ISA) odvijala se od 03. do 08. kolovoza 2013. godine u Torontu pod nazivom „Trees & People“. Radi se o najvećoj svjetskoj konferenciji na temu arborikulture, gdje je ove godine sudjelovalo oko 1.500 ljudi iz cijelog svijeta. Konferencija je obuhvaćala međunarodno natjecanje u penjanju na stabla, sajam opreme i literature, edukativne radionice, plenarne sjednice te više edukativnih sesija sa predavačima na određenu temu.

Prvi dan skupa predjednik HUA-e Milan Pernek sreo se sa izvršnim direktorom ISA-e gospodinom Jimom Skiera te direktoricom za članove gospođom Sheilom Beaumier (slika). Tema razgovora bila je organizacija arborikulture u SAD-u i u Hrvatskoj te mogućnosti suradnje na tom području.

Organizirana je edukativna radionica u kojem je objašnjena nova ISA metodologija za procjenu rizika stabala TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) koja je razrađena prema riziku loma stabla, procjeni šteta te matriksa za analizu. Uz teoretski dio također je obavljena praktična primjena TRAQ sustava.

Nekoliko sesija se odvijalo istovremeno od kojih su najzanimljivije biomehanika, bolesti i štetnici te jasenov krasnik (Agrilus planipennis). Jasenov krasnik posebno je zanimljiv kao invazivna vrsta u Americi i Europi (karantenski organizam) koji je napao velik broj stabala u gradovima SAD-a i Kanade te ga se vrlo teško može zaustaviti, jer se brzo razmnožava i širi, mnogo brže od primjerice azijskih strizibuba. U Europi je zasada samo u Moskvi, ali se širi na zapad. U pauzama se posjećivao sajam.

Također je organiziran izlet kod proizvođača biološkog gnojiva nastao destiliranjem mikrorganizama određenog sastava i koncentracije, kojim se vrlo uspješno popravlja tlo/stanište stabala u gradovima, te izlet na slapove Nijagare.

Skup je bio organiziran na vrlo visokom nivou, predavači su bili iz uglednih institucija i vidljiv je trend sve većeg znanstvenog pristupa u područje arborikulture.

Dr.sc. Milan Pernek

ISA Torronto

Pošalji komentar