Slide 1 Slide 2 Slide 2

Godišnja skupština HUA-e 2014. i okrugli stol

Dana 06.03.2014.g. u 12:00 sati održana je godišnja skupština Hrvatske udruge za arborikulturu, u maloj dvorani Šumarskog fakulteta u Zagrebu (skupština - zapisnik).

Na početku rada dodjeljena su Priznanja i Zahvale zaslužnim pojedincima u 10-godišnjem radu HUA-e.

U nastavku skupštinskog rada, predsjednik udruge dr.sc.Milan Pernek je podnio detaljno Izvjeće o radu u 2013.g. kao i Plan za 2014. godinu. (pregled Plana i programa 2014.)

Po završetku rada skupštine, održan je Okrugli stol na temu: "Zakonska regulativa u arborikulturi - njega stabala u urbanim uvjetima", koji je pobudio značajan interes stručnjaka i ljubitelja arborikulture. (okrugli stol - zapisnik)

Poštovane kolegice i kolege, biti ćemo sretni ukoliko i ove aktivnosti barem malo doprinesu daljem jačanju naše udruge, kao i ostvarenju zacrtanih ciljeva. Radujemo se našoj suradnji.

Vaš UO HUA-e.

Galeriju fotografija pogledajte u rubrici Aktivnosti/Kronologija

Pošalji komentar