Slide 1 Slide 2 Slide 2

Anketa o interesu i potreba organiziranja skupova/seminara na temu arborikulture

images

Anketa je provedena na stručnom skupu „Njega mladih stabala u urbanim sredinama“ u Karlovcu 17.09.2014. godine, u organizaciji Hrvatske udruge za arborikulturu i Zelenilo d.o.o. Karlovac.

Na skupu je sudjelovalo 63, a u anketi 54 osoba koji dolaze iz komunalnih ili gradskih poduzeća koji se bave zelenilom i to iz sljedećih 17 hrvatskih gradova:

Crikvenica, Đurđevac, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica, Križevci, Novi Vinodolski, Ogulin, Omiš, Osijek, Ozalj, Pula, Sisak, Split, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb, te iz 2 grada susjednih država: Bihać i Novi Sad.


1.     Smatrate li da su skupovi/seminari iz područja arborikulture važni:

100%   DA

0          NE

0          SVEJEDNO


2.     Smatrate li da skupova iz područja arborikulture ima:

100%   PREMALO

0          DOVOLJNO

0          NIJE MI VAŽNO


3.      Dali bi skupove na temu iz arborikulture trebalo održavati:

15%     1xgodišnje                 

56%     2xgodišnje     

29%     3 ili više puta godišnje


4.      Da li bi sudjelovali na  višednevnom skupu/seminaru iz arborikulture:

89%     DA                            

4%       NE                              

7%       SVEJEDNO


5.      Sudjelovanje međunarodnih stručnjaka na skupu iz arborikulture je:

94%     VAŽNO                                 

2%       NEVAŽNO                  

4%       SVEJEDNO


6.      Koju temu ili teme smatrate najznačajnijom iz arborikulture:

76%     OREZIVANJE

68%     NJEGA MLADIH STABALA, SADNJA I ODABIR SADNICA

74%     PROCJENA ZDRAVSTVENOG STANJA STABLA

76%     BOLESTII ŠTETNICI

54%     PROCJENA STATIKE STABLA, INSTRUMENTI

11%     IZBOR STABALA ZA SADNJU

8%       PRIHRANA, NAVODNJAVANJE

4%       PRAVNA REGULATIVA, STANDARDI, NORME


7.     Da li biste na skupu o arborikulture sudjelovali kao predavač sa nekom specifičnom temom kojom se bavite?

35% DA

50%     NE

15%     SVEJEDNO

Komentari (1)

  • John Doe

    tija.repic@gmail.com - 31.03.2015 08:38

    Pozdrav, na dosta internet stranica našao sam temu: njega mladih stabala u urbanim sredinama. Da li postoji mogućnost organiziranja predavanja na jednu po mom mišljenju malo drugačiju temu, a kojoj javnost odnosno građani posvećuju dosta negativno tumačenje, a to je njega ili orezivanje ili skraćivanje krošnje starih stabala u urbanim sredinama, parkovima i drvoredima. Ovaj dio orezivanja ne odnosi se samo na uklanjanje suhih grana, već i na neki način obnovu naših starih gradskih parkova, čija stabla u većini slučajeva prelaze visinu od 25m i više. Ako se ne napravi smanjenje visine samog stabla, ta stabla postaju opasnost i za prolaznike i za njihovu imovinu jer se nalaze u blizini nogostupa i parkirališnih mjesta. Robertino Repić, univ.spec.šum. ekološkog oblikovanja krajolika, zaštite prirode i hortikulture

Pošalji komentar