Slide 1 Slide 2 Slide 2

NOVI DOKTORI ZNANOSTI

images

Čast nam je i zadovoljstvo što Vas možemo obavijestiti da su u proteklih mjesec dana dva naša člana uspješno obranila svoje doktorske radove.

Kolega Nikola Lacković je uspješno obranio doktorski rad na temu: "Genetska varijabilnost i geografsko strukturiranje gubara (Lymantria dispar L.) u šumama Europe", dok je kolega Vinko Paulić odlično prezentirao svoj doktorski rad pod naslovom: "Prosudba opasnih stabala korištenjem vizualnih metoda i arborikulturnih instrumenata."

Mladim doktorima znanosti želimo dug i uspješan znanstveni rad , a uvjereni smo da će oni , kao i do sada , značajno doprinositi radu naše udruge.

Pošalji komentar