Slide 1 Slide 2 Slide 2

MEĐUNARODNI SKUP O ARBORIKULTURI U DUBROVNIKU

U Dubrovniku je 7. i 8. 11. 2019. godine održan međunarodni skup o arborikulturi u organizaciji Hrvatske udruge za arborikulturu. Skup je održan usporedno i u suradnji sa JU rezervat Lokrum (Public Institution "Special Reserve of forest vegetation Island Lokrum") u sklopu proslave 70 godina rezervata.

U dvorani Sveučilišta u Dubrovniku okupilo se 160 sudionika i stručnjaka različitih područja koji su u jutarnjem dijelu sudjelovali na predavanjima o rezultatima znanstvenih istraživanja provedenih na otoku i podmorju otoka Lokruma. U popodnevnim satima održana su predavanja iz područja arborikulture koji je započeo predavanjem Dane Karcher, predstavnica Upravnog odbora međunarodne udruge za arborikulturu (International Society of Arboriculture - ISA) prezentacijom o arborikulturi u SAD-u i svijetu.

Ukupno je održano 11 predavanja koja su obuhvaćala pitanja afirmacije arborikulture kao struke u Hrvatskoj te koncepta „PRO stablo“, nove incijative Hrvatske udruge za arborikuturu. PRO stablo definiriano je kao ugroženo stablo visoke vrijednosti koje treba štititi integriranjem najnovijih mjera njege i/ili sanacije. Prikazani su primjeri u gradu Dubrovniku kao prvom gradu u Hrvatskoj koji je u sklopu inicijative PRO stablo obradio jedno stablo koprivića (Celtis australis) i stablo hrasta plutnjaka (Quercus suber) sa željom da ih održe u prostoru jer se radi o monumentalnim stablima visoke estetske, sociološke, ekološke i zaštitne vrijednosti.

Drugi dan skup se preselio u luku Gruž gdje se nalazi PRO stablo hrast plutnjak. Stablo je lošeg vitaliteta, u krošnji se nalaze suhe grane koje, obzirom na visoku frekvenciju ispod krošanja predstavljaju ozbiljan rizik od loma grana. Suha periferija krošnje i tekline na pridanku i deblu ukazuju na problem normalnog funkcioniranja korijenovog sustava. Osnovna statika stabla je potpuno zadovoljena, a rezistografijom je na pridanku utvrđena cjelovitost netaknutog drva. Ispod krošnje stabla nalazi se utaban dio tla zbog „divljeg prijelaza“ kojim prolazi velik broj pješaka od parka prema benzinskoj crpki. S obzirom da se put nalazi točno području projekcije ruba krošnje, dakle u području kritične zone korijena, zbijenost tla u toj zoni izuzetno nepovoljno utječe na rast i razvoj korjiena te je to vjerojatni uzrok pada vitaliteta i funkcije korijena. Naime, poznato je da korijen odumire, ako u tlu nema više od 2,5% kisika, a za što su potrebni adekvatni vodo-zračnič uvijeti, odnosno rahlost tla. Kako bi se stablo plutnjaka održalo, tri hrvatske tvrtke; Arbofield d.o.o., Drezga d.o.o. i Herbafarm-Magnolia d.o.o., besplatno su izvele sljedeće zahvate:

  1. Razrahljeno je tlo u kritičnoj zoni korijena pomoću uređaja AirSpade;
  2. Redukcija krošnje za 25% te sanitarna rezidba;
  3. Ugrađena je fertilizacija Herbafertil.

U svemu tome pratilo ih je gradsko poduzeće Vrtlar d.o.o. koje je osiguralo potrebne dozvole i dio materijalnih sredstava kako bi zahvat bio uspješno izveden. Ovime je grad Dubrovnik postao prvi grad u Hrvatskoj u kojem je afirmirana inicijativa PRO stablo. Očekujemo i nadamo se da će ovo prekrasno i jedinstveno stablo doživjeti oporavak.

Uz „PRO stablo“, druga nit vodilja skupa u Dubrovniku bila je podizanje svijesti o novoj struci u Hrvatskoj te je bilo zadovoljstvo vidjeti kako su se mladi poduzetnici počeli pojavljivati sa idejama i inovacijama u cilju unapređenja brige o stablima u urbanim i periurbanim sredinama. Njihove prezentacije pokazuju jasan pomak nove struke u Hrvatskoj.

Prezentacije iz susjedne Bosne i Hercegovine i Srbije također su pokazale jasnu povezanost struka na ovom prostoru i potrebe daljnjeg i intenzivnijeg povezivanja.

Iako je afirmacija arborikulture u razvijenim zemljama svijete već daleko uznapredovala, ovaj skup je pokazao da postoji znanje i volja naših stručnjaka da se profesija unaprijedi te je u tom pogledu skup bio vrlo uspješan jer je postavio temelj za daljnji razvoj u kojem Hrvatska udruga za arborikulturu može i mora imati ključnu ulogu, kao centar okupljanja svih dionika ove nove struke, a sve u cilju jačanja svijesti o važnosti njege stabala u urbanim i periurbanim sredinama te u konačnici podizanja i čuvanja vitaliteta i općeg zdravstvenog stanja te statičke stabilnosti stabala u parkovima, drvoredima i drugim urbaniziranim površinama.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju i druženju u Dubrovniku do sljedećeg skupa/putovanja.

ALBUM FOTOGRAFIJA MOŽETE PREGLEDATI OVDJE >>

Pošalji komentar