Slide 1 Slide 2 Slide 2

Održana Skupština Hrvatske udruge za arborikulturu

U Jastrebarskom je 31. siječnja 2020. godine održana Skupština Hrvatske udruge za arborikulturu sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Ovjera zapisnika skupštine od 18. prosinca 2018. godine, rasprava i prihvaćanje
 3. Izvješća o radu i o financijskom poslovanju Udruge 2019. godine
  1. Izvješće o radu Predsjednika i Upravnog odbora (predsjednik M. Pernek)
  2. Izvješće rizničara (rizničar M. Rupčić)
  3. Izvješće Nadzornog odbora
  4. Izvješće Stegovne komisije
 4. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu i o financijskom poslovanju Udruge
 5. Razrješenje rizničara Mateja Rupčića na vlastiti zahtjev
 6. Izbor novog rizničara
 7. Razrješenje predsjednice stegovne komisije Martine Đodan na vlastiti zahtjev
 8. Izbor novog člana stegovne komisije
 9. Program rada Udruge za 2020. godinu
 10. Financijski plan 2020. godine
 11. Razno

Predstavljen je Program rada za 2020. godinu kojeg možete pogledati OVJDE (PowerPoint prezentacija - pptx)

Pošalji komentar